НОВАТА ЛЮБОВ - Фиме Рановски

Любовта един ден пристига чудна  -               

без покана, известие или знак.                                     

Безмилостна,  нова страстна и блудна         

и  застава пред домашния ми праг.                    

 

Често намерена по телефона, 

сред  изобилието там  от хора,         

в град - на тротоар; в планина на склона -

се пръква бъдещата ти изгора.                            

 

Като мълния пристига изведнъж 

и те опива, като старо вино                 

И макар да се мислиш вече за мъж.       

ти се оказваш стръкче съвсем фино.                  

 

Тя е и въздух, и вода и огън,      

а може би и определена мъст.            

Сигурно изпратена е от Бога                         

и е готова да ме разпне на кръст.                            

 

Любовта чакана денем и нощем      

да посади в мен очакван крехък кълн      

и с прочутия си щедър дар мощен,           

да ме избави от молби преди сън.                     

 

Идва тя и си тръгва без да пита.                          

По собствен начин - стар или съвсем нов.              

В самотния ти скучен живот влита.....                         

Тя е с простото име НОВА ЛЮБОВ.