Фалшив свят - Бюлен Мустафа Абдишкова

Обърнат света в различни окови,

различен светоглед и различна болка.
Приканя хората към чувства и мечти,
преоткрива нови съдбоносни походи.

А ние стоим там зад мобилните стени
преоткрили нашите души.

По-лесно е нали?
Да си вкъщи, ала не и там.
По-лесно е нали?
Да си само едничък блян.

И блян е много щом не знаеш
моята любов, и обичта е
малко преоткриваща
твоя живот.

Любов зад стени издигнати
от основи. Основи на студ
и тъга, основи на
леснодостъпни неща.
Лесно ще видя снимката твоя,
лесно ще видя очите жадувани,
ала те не гледат към мен,
ала те не ме приканят с поглед,
ала те са само за ден.

И утре твоята история ще гледам
и утре ти ще бъдеш само ден, един
едничък и заминал спомен за мен.

Лесно ще харесам снимката твоя,
ала да те харесат очите ми ще е друго.
Лесно раздирам стените с окови, но
трудно ще обичам със сърце.

Виждам те, сънувам те, желая те.
И ти го знаеш,
ала живеем в различни светове.

Аз не живея в свят на 24 часови
истории, а в света, изграждащ
24 часови мечти.
Не искам да се връщам в архива,
за да открия частичка от теб.

Искам да бъдеш моята история,
вдъхваща надежди, сили и мечти.
И с хиляди сърца снимката ти да
харесам, и със сто желания да я
обградя, аз знам, че тя не е моя,
защото поводът не съм аз.


Но ти не знаеш моята любов
как света преобръща,
ти не знаеш,
не разбираш що е любовта,
щом сърцето ти издигнато е от основи.

Основи от чужди лъжи,
лайкове и фалшиви игри….

Едно съобщение ще ти пратя аз,
един спомен жадуван
и ти ще разбереш тогава
какво е любовта за нас,
далеч от фалшивия ви свят……