Минута - Соня Щуркова

Минута ми трябва

разговор с теб.
И всичко ме радва,
вятър – проклет.

Минута наслада,
всичко мълчи.
На моята гара,
пътник си ти.

Вечно те аз чакам,
миг е сега…
При тебе прескачам,
само в съня…

Минути проклети,
вас копнея!
Чувства отнети,
вас милея…