ДАЛЕЧНИ - Вера Костадинова

- Душата ми е струна.

Не я докосвай.
Ще се скъса.
Превърнах се в юзда -
да те спирам
и агонията
да прекъсна.
- Душата ти е повече от струна.
Душата ти е музикален инструмент!
Тя лира е красива
не я държи на болката
във плен.
Болката- тя ражда
красотата.
Болката - тя ражда
любовта.
Вземи доверието
във ръка.
Със него
душата си
прекрасна
укрепи.