Изчакване - Мария Костова

Целият град спи,

дъждът леко ръми,

сякаш са моите сълзи.

Навън е тихо,

купесто облачно,

но дали само навън

или и вътре в мен ?

Телефонът си има специално място ,

колкото се може по-близо до мен.

Питаш ме , дали чакам обаждане ?

Чакам да позвъни,

да прочета любимото си име на екрана

и онзи сладък глас да чуя.

Не чакам едно позвъняване, а цяла любов !