Разстояние - Мария Костова

И да си на милиметри,

и да си на километри

от мен, пак ще си ти.

Разлика няма.

Сърцето не познава

мерните единици и не

се интересува от нищо.

От абсолютно нищо.

То е моят компас,

накъдето и да тръгна

накрая отново при теб ще

се завърна, защото винаги ще

си правилната посока.

Любовта винаги ще е правилната посока,

без нея нищо няма смисъл.