РАЗМИНАВАНЕ - Людмил Симеонов

Навярно  някога, навярно някъде

разминали сме се със теб, любов!

Животът ми премина във очакване

да чуя неспокойния ти зов!

 

След толкова лета и толкоз зими

не знам дали ще дойде този час,

но е прекрасно все пак, че те има,

макар че няма да те срещна аз!