Нетърпение

Нямаше нужда да се обръщам – тялото ми долови присъствието му. Времето в стаята спря, въздухът стана по-тежък от трупащата се енергия. С всяка негова крачка скъсяваше дистанцията между нас, а аз губех частица от съзнанието си. Топлият му дъх погали ухото ми, чух думи, но не успях да ги разбера. Всичко, което можех да направя е да се наслаждавам на допира му. Пръстите му прогаряха кожата ми докато ги прокарваше по целия ми гръб. Насилих се да стоя неподвижно, знаех, че ако се обърна, ако погледна този мъж в очите ще изгубя целият си контрол. Но се предадох и се озовах лице в лице с него. Зелените му очи приковаха погледа ми. За части от секундата през мен преминаха всички дни, в които го чаках, всички дни в желание да го видя. Мислите напомниха за себе си и се изпариха в момента, в който устните му се изкривиха в лека усмивка. Знаеше какво точно си мисля. Знаеше, че съм копняла за него, че съм преигравала тази ситуация стотици пъти в съзнанието си и сега съм напълно неспособна да действам.

Без да откъсва очи от мен започна да разкопчава ризата си. Погледът ми се спусна по силните гърди, плъзна се по добре очертания корем и се спря на издутия панталон. Тихо стенание се прокрадна между устните ми, той бързо се наведе и го улови, впивайки устни в моите.

Първосигнална система. Притиснах се до него. Имах нужда да го усетя. Кадифеният му език помнеше пътя от устата до ключицата ми и обратно. С всяка целувка долавях как той губи своя контрол. Трябваше да му покажа, че има пълната свобода да се отдаде на страстта си. Избутах го няколко крачки назад, прилепих гърба му плътно до вратата и се отдръпнах. Исках да види всички, което толкова месеци чакаше него. Избутах тънките презрамки на роклята си и тя мързеливо се свлече по тялото ми. Последните слънчеви лъчи все още се скитаха из стаята и успяха да погалят голото ми тяло. Прокарах нежно ръка между гърдите си, а погледът му следеше всяко може движение. Вкарах палец под дантелените си бикини и… спрях. Исках да запазя това удоволствие за него. Подпрях се на прозореца и изчаках да се наслади на цялото ми същество. Напрежението между нас се сгъстяваше и въздухът натежа. 

Наситил се на гледката той се оттласна от вратата и решително превзе разстоянието помежду ни. Сладко задоволство се разля в мен. Толкова време бяхме разделени, че ми бе трудно да изкарам дори още една минута без да го усетя. Освободи се от панталоните си и ме притисна към студеното стъкло. От това горещата ми кожа настръхна, а зърната ми се втвърдиха срещу него. Внимателно одрасках гърдите му преди да го прегърна и да убия милиметрите дистанция помежду ни. Изстенах когато захапа долната ми устна. Обгърна дупето ми и ме повдигна, краката ми инстинктивно се обвиха около него. Мократа вече дантела подразни кожата на корема му и той изръмжа. Нещо много първично се събуди в него. Едната му ръка се отдели от мен, измести бикините и започна да прави кръгчета, които предизвикаха електрически удар в мозъка ми. Потреперих в отговор на движенията му. Не му трябваше повече. В отговор той смъкна достатъчно боксерките си и се намести срещу входа ми. Откъсна устните си от мен и се вторачи в премрежения ми поглед. Искаше да запечата всяка реакция, която ще предизвика, когато се плъзне в мен. Бавно започна да си проправя път в горещото ми място. Болката от разтягането и удоволствието от присъствието му се смесиха в едно. Намери място в мен и извих гръб. Копнеех за това толкова време, че цялото натрупано напрежение се изля. Идеално се допълвахме. Натискаше правилните места, с които се освобождавах.
Впих нокти в гърба му, когато започна да се движи. С всяко излизане ускоряваше темпото, а прозорецът зад гърба ми проскърцваше, за да напомни за себе си. Затегнах хватката около кръста му, за да го усетя по дълбоко в мен. Задъханите ни тела сигнализираха, че сме близо. Близо до пълното ни сливане. С всяко следващо проникване се отдавах все повече на този мъж. Кожата ми започна да гори, стиснах се за него и се предадох на удоволствието. Виковете ми се смесиха с неговите, когато се освободи напълно от задръжките си и ме изпълни с натрупаното си желание. Допря потното си чело до моето и останахме така тръпнещи, докато стенанията ни не се превърнаха в тежки вдишвания.