Крила

Какво означава да бъда с теб в добро и зло? Как да бъда с теб в зло, когато поставяш прегради в този момент, опитвайки да те докосна, аз докосвам само дим. Нима църковният обет е лъжа? Нима това, което си обещахме в църквата са празни думи?

Съблякох пред тебе душата си, вместо топлина получих шамар, вместо прегръдка получих студени думи, студени думи от горещо сърце, туптящо за мен. Наранено е, знам. След болест идва оздравяване и дори има процес на възстановяване.  Моето сърце също ме боли. Боли ме, защото съм безсилна, нищо не мога да сторя, за да променя ситуацията. Нима това е краят на приказката, нима първото препятствие ни събори? Има ли я любовта в теб, с която да се облека, с която да се утеша? Нима ще ме обичаш, само когато съм перфектна?

Перфектна не мога да бъда, опитах, трудна задача, но да те обичам, да, мога и не ще се откажа.

Изследвах и търсих любовта, и я видях в теб, няма да те пусна, защото птицата отново има крила, и пак докосна небето. Нима можеш да бъдеш толкова жесток , за да осакатиш птицата отново? Нима не харесваш нейният полет? Нима не те кара да се чувстваш свободен, гледайки я рееща в небето?

Погледни към небето и забрави чупеният свят, погледни към небето и ще видиш душата ми чиста и девствена без петно, защото се изкъпа в любовта.