НАПУКАНИТЕ УСТНИ НА ЖЕЛАНИЕТО

  Стоеше на масата в дъното на ресторанта и не можеше да откъсне очи от нея. Червената рокля с гол гръб подчертаваше перфектното ѝ тяло, а с усмивката си пленяваше всеки, който я погледне. Когато тази вечер прекрачи прага на ресторанта, всички притихнаха. Момчетата жадно я изпиваха с поглед, а в очите на девойките се четеше завист и омраза. Гъстата ѝ гарваново черна коса се разпиляваше по изящните ѝ рамене, а също толкова черните ѝ очи блестяха от щастие. Тръпчинките на бузите ѝ караха лицето ѝ да изглежда още по-красиво. Това беше Ани - съученичката му, в която се беше влюбил неусетно.

  Въпреки, че много добре знаеше за гаджето ѝ, Алекс не можеше да потисне чувствата си към нея. Желаеше я с цялото си същество и беше решен на всичко, за да бъде с нея. Снощи, когато плъзна ръка по бедрото ѝ тя не се отдръпна и това го окуражи. Беше му дала зелена светлина.

  Днес беше балната им вечер. Ани не спираше да танцува и да се забавлява. Ревнуваше я от всеки, който я погледне. Страхуваше се, че може да бъде привлечена от някой друг. Вчера на закуска някакъв софиянец се опитваше да я сваля. От съседната маса успя да чуе думите му:

  — Имаш перфектно тяло, Ани, прекрасна си! Ако искаш да се опознаем аз съм в 302 стая.

Идваше му да стане и да му извие врата.

  Преди малко пак беше при нея и ѝ говореше нещо на ухото, а тя се смееше. Стисна ръце в юмруци. Изобщо не му беше приятно да гледа как някой друг я сваля. Отдъхна си когато Ани седна на масата до него. Лъчезарната ѝ усмивка прогони лошото му настроение и го обзе желание. Боже как му се искаше да я вземе в обятията си и да я целува цяла нощ!

  Когато зазвуча първият блус, с периферното си зрение видя как софиянецъприближава към тяхната маса.

  — Ааа, това няма как да се случи! Достатъчно те търпях! - измърмори Алекс, стана от стола си и подаде ръка на Ани. - Ще танцуваме ли?

Ани сложи ръка в неговата и двамата се отправиха към дансинга. Най-сетне я държеше в обятията си! Допирът на тялото ѝ до неговото го възбуди - прехапа устни от желание. Гледаше я в очите и си мислеше колко много я обича! Копнееше за целувките, за ласките ѝ. Идваше му да я вземе на ръце и да я отнесе в стаята си далеч от всички, да бъде само негова. Притисна устни към ухото й:

  — Изглеждаш прекрасно тази вечер, Ани!

  — Ти също си много хубав! - чу я да казва Алекс. Сърцето му заби лудо. Усещаше, че и тя не е безразлична към него и това го правеше щастлив. Беше влюбен до уши.

  Песента свърши и те се върнаха обратно на масата. Празничната програма беше към своя край. Вечерта беше наситена с много емоции. Когато стана време да тръгват Алекс обви ръка около кръста ѝ и се запътиха към неговата стая. Ани не се възпротиви, а напротив - сърцето ѝ заби лудо. Чувстваше се малко виновна заради гаджето си, но влечението, което изпитваше към Алекс надделя. Алекс отвори вратата и включи осветлението. Приближи се към Ани, повдигна нагоре лицето й, за да може да вижда прекрасните ѝ очи и нежно долепи устни до нейните - плътни и сочни. Тихо изстена - от кога мечтаеше за този момент! Леко захапа горната ѝ устна, езикът му намери нейния, сляха се и жадно затанцуваха, а страстта изпълни телата им. Алекс нежно освободи първо едната презрамка на роклята, а след това другата и тя се свлече бавно от тялото на Ани. Взе я на ръце и я положи на леглото. Гледката, която се разкри пред него го възбуди още повече и очите му потъмняха от желание. Освободи перфектните ѝ гърди от сутиена и жадно ги зацелува. Ани изстена от удоволствие. Досега никой не я беше целувал така - нито гаджето ѝ, нито който и да е друг, с такава пламенна настойчивост. Изпитваше някакво съвсем ново чувство. Притисна се силно към Алекс и телата им се сляха.

  Сутринта, когато се събуди и я усети до себе си, си отдъхна - не беше сън. Най-красивото момиче от класа спеше сгушено в обятията му. Целуна я нежно по бузата.

  — Обичам те, мила моя! - тихо прошепна в ухото ѝ и отново заспа.