ЖЕЛАНИЕ - Пенчо Симеонов

Когато слънчевият диск,

                   като жълтица,

се спусне в пазвата уханна

                   на нощта,

и двете ти ръце – криле

                   на уморена птица,

подирят в полумрака

                   пътя към дома…

Тогава  твоето сърце,

                   като зеница,

ще търси спътник

                    в нощната тъма –  

едно „момче“- имàне –  

       сребърна парица,

в косите ти да хвърли

                   звезден прах,

и като пред олтара

                   на Света Девица,

с любов да изповяда

                   земния си грях.

Гласуването за произведенията става чрез бутона "Харесай (Like)"