ВЯТЪР - Максим Велков

На любов вратата
леко се открехна,
вятър някакъв повя,
твоя поглед моя срещна
буря се зададе из сърца!
На мечта сърцето
ритъм занарежда,
слънце заогрява
утро на душа
сърце мечти подрежда,
там сгушена е любовта
На любов мечтата,
леко се открехна
там огледа се съдба,
твоето сърце да срещна,
бумти ритъм в душа.
Вятър някакъв повя
на любов вратата
леко се открехна
буря сграби ни сърца
твоя поглед, моя срещна
утро из душа огря.

 

 

Гласуването за произведенията става чрез бутона "Харесай (Like)"