*** - Николета Николова Манчева 

Пред огледалото
Познал себе си
Намразил свойта съдба
Стопил мостовете човешки
Живеейки той, нечовешки
Ходейки без път
Бивайки сам
Предал и отдал
Свойта душа
На вечна самота...

 

Гласуването за произведенията става чрез бутона "Харесай (Like)"