ИСКРЕНО - Ангел Георгиев

Как само обичам смеха ти

подобяващ на птичите трели.

И се носи той – вятър попътен

за мечтите ми – кораби бели...

 

А смехът ти е искрено-сладък

и го даваш безкористно, честно.

После бодро закрачваш нататък,

където те очаква нова песен.

 

Аз ще нося в себе си частичка

или оратория от този смях.

И знам със сигурност, че го обичам,

а Богът ще прости за моя грях...

Гласуването за произведенията става чрез бутона "Харесай (Like)"