ТРАНЗИТНА ГАРА - Ангел Георгиева

Есен е вън, пожълтяха листата
                  в жълт листопад.
                  Тъжно е в мен, в душата ми сякаш
                  стене целия свят.
                  Празна чакалня…заминал е влакът
                  и няма звезди...
                  Звездите поеха по пътя натакък,
                  където си ти.

                  Празно е някак от вътре в душата,
                  където бе ти.
                  Мина през мен,замести Съдбата,
                  остави следи.
                  Падат листа, есента ми напомня
                  за тебе със стон.
                  Празна чакалня,никой нищо не чака
                  …просто няма перон.

Гласуването за произведенията става чрез бутона "Харесай (Like)"