Без любов е пустота - Милко Чочев

Ще забълбука Старата река*.

Ро́мона ще звънка като струна.

Слънцето със шепа светлина

ще храни две тополи на брега.

 

В клони катерица ще подскочи.

Край нас хлапе́ с кънки́ ще избръмчи.

Денят лъчист в любов ще се врече

на синьото във твоите очи.

 

Ще ги запомня с топлия им плам -

фосфор драснат в моите зени́ци,

слънца́ в деня, в нощта - зорници,

пленяващи като икона в храм.

 

Тю́лбето* ще гали с нежна гледка,

запалил факел залез ще гори,

момиче на момче ще го дари,

сетило го с всяка своя клетка.

 

А аз на теб какво да ти даря -

тръпка, флирт, броене на звездите?

Без любовта тоз свят е пустота!

Разбрах го още с първата искра!

 

___________________________________ 

Старата река* - река преминаваща през гр.Казанлък

Тю́лбето* - парк в гр.Казанлък

Гласуването за произведенията става чрез бутона "Харесай (Like)"