Pink - Мария Славова

Отпуснах на деня смрачения край,

подхлъзна се скосено като панделка

и остана безцветен и без аксесоари.

Пуснах и тегобите му, и някакси

невменените му и непостигнати

досега цели на мига и вечността.

Подхвърлих го като последна карта

от неговата игра на правила,

от сивия делник просмукана.

Тогава вечерта ще бъде безкрайна.

Успявам да намеря пролука към теб

и всмуквам нощ от нашата среща.

Гласуването за произведенията става чрез бутона "Харесай (Like)"