На чаша свобода 2016 - поезия

1. Безплатни обеди нѐма - Мария Николова

2. На чаша свобода - Елиа Елисеева Тилева

3. ЩЕ ПОЧУВСТВАШ ЛИ - Живка Свещарова

4. САМОТНИЦИ - Живка Свещарова

5. ВКУСЪТ НА ЧЕРЕШОВИЯ ЮНИ - Татяна Иванова

6. * * * - Лили Вълчанова

7. Дернек - Татяна Тодорова

8. ИНТЕРЕСНО - Георги Икономов

9. ПРИНЦ ФАЛШИВ - Георги Икономов

10. СВОБОДНО В СЪН И СТИХ  ЖИВЕЯ  – Пенка Станчева

11. Плажна Афродита - Калин Тинчев

12. Море - Калин Тинчев

13. Краят на лятото - Калин Тинчев

14. ХА, НАЗДРАВЕ, СВОБОДА! – Пенка Станчева

15. ПОД РАЙСКОТО ПРЪСКАЛО – Пенка Станчева

16. МУХИ - Таня Николова

17. Па-Па-Па иМам ЖълТи очилА - Таня Николова

18. УПАДЪЧНО-ГНИЛА ПОЕЗИЯ - Таня Николова

19. 1000 лайка - Любов Алипиева

20. НА ЧАША СВОБОДА - Симеон Христов

21. Не беше в чашата ми свободата - Геолина Стефанова

22. КЪМПИНГ - Донка Чолакова

23. МОРЕТО НЕ Е ЗА ВСИЧКИ - Анка Келешева

24. Отпускарско - Любов Алипиева

25. Мохито на плажа - Деница  Димитрова

26. * * * - Любов Алипиева

27. Селска идилия - Снежана Ляскова