На чаша свобода - проза

1. Летен конкурс: КРИТИКА НА ЖИВОТИНСКОТО ЦАРСТВО

2. Летен конкурс: Че, кой пие бира?

3. Летен конкурс: Без грам фантазия

4. Летен конкурс: КОТНЕЙНЕР

5. Летен конкурс: КЪЩА ЗА СЪБАРЯНЕ

6. Летен конкурс: ДЕН ЗА БОРБА СРЕЩУ БОКЛУЦИТЕ